Home
11 July 2020 Saturday
No connection from BSP
Open an Account for only 500 Pesos!Welcome to our new AGRIBANK Website!

Life Made Better Production Loan

Kami ay naniniwala na sa tamang paraan ng pagsasaka at sa tulong ng mga makabagong makinarya, kaya mo pang paunlarin ang iyong kabuhayan.  Kami ay may kakayanan na kayo ay tulungan upang kayo ay magkaroon ng masaganang ani at dagdag na kita.  Tumawag at makipag-ugnayan sa alin mang sangay ng AGRIBANK at ang aming mga Branch Officers ay nakahandang kayo ay tulungan.  Mag-usap po tayo, hangad namin ang magandang buhay mo.

 

REQUIREMENTS

Properly filled-up Loan Application Form
Two (2) pieces 2x2 recent ID picture
One (1) valid Government-issued ID (Please refer to the list of acceptable IDs)
Copy of Barangay Certificate
Title of the Land, if available