Home
18 June 2019 Tuesday
No connection from BSP
Open an Account for only 500 Pesos!Welcome to our new AGRIBANK Website!

MAGING ALISTO UPANG HINDI MALOKO

Sa Aming Mga Depositor,

Dahil sa iba’t ibang uri ng pagsubok sa buhay, parami ng parami ang mga naglalabasang paraan upang makapag samantala ang mga masasamang tao.  Minarapat naming ilabas ang patalastas na ito upang bigyan ng babala ang lahat upang tayo ay maging alisto at makaiwas sa mga manloloko.  Narito ang ilang mga bagay na dapat nating tandaan:

1. Ingatan ang iyong passbook, checkbook, ATM Card at Credit Card sa lahat ng oras.

Kung nawala ang iyong passbook, pumunta agad sa iyong bangko at i-report ang pagkawala ng nasabing dokumento.  Kailangan mong mag-bigay ng “Affidavit” na nagsasaad kung saan at papaano ito nawala upang ito ay ma-cancel at ikaw ay mabigyan ng panibagong passbook.

Kung ang checkbook mo ang nawala, kinakailangang ikaw ay sumadya agad sa iyong bangko upang ito ay mabigyan mo ng “Stop Payment Order.”  Sa pamamagitan ng order na ito, ikaw ay nagsasabi sa iyong bangko na huwag i-honor ang mga tseke na nawala.  Ikaw ay dapat ding mag submit ng “Affidavit” upang isalaysay ang mga sirkumstansya ng pagkawala ng nasabing checkbook.  Ikaw ay maaaring I-require na lamang na magbukas ng panibagong checking account at isara na ang iyong lumang checking account (na nawala), depende sa patakaran ng iyong bangko. 

Tandaan ang tamang pag-gamit ng ATM Card.  Huwag ipag-katiwala ang iyong PIN kanino man.  Huwag magtiwala sa mga taong lalapit sa iyo habang ikaw ay nasa ATM at magsasabing tutulong sa iyo upang mapadali ang withdrawal ng pera mo. Tandaang maigi ang iyong PIN at siguruhing hindi nakikita nino man ang iyong PIN habang ikaw ay nag wi-withdraw ng pera.  Bago gumamit ng ATM, tingnan maigi ang ATM unit kung wala itong mga gadyet na nakakabit sa ibabaw ng key pad o kung may maliliit na kamera sa gilid o sa itaas ng ATM screen.  Bago umalis, siguruhing nakuha mo na ang perang iyong na-withdraw, ang iyong ATM Card at ang iyong resibo.

Ang pagkawala ng ATM Card at ng Credit Card ay dapat ipag-bigay alam agad sa iyong bangko.  Tawagan ang kanilang hotline number upang ito ay mabilis na maipa-hold o ma-cancel.  Kailangan itong gawin sa oras na malaman mo na ito ay nawawala upang hindi na ito magamit nino man.  Ang ATM Card o Credit Card na nawala ay maaaring gamitin ng sino mang nakakuha lalo na kung ang iyong PIN ay alam ng nakakuha o ang iyong lagda sa likod ng credit card ay madaling gayahin.

2. Iwasan ang text scam

Huwag agad-agad maniwala sa text messages na ikaw ay nanalo sa isang promo na hindi mo naman sinalihan at humihingi ng processing fee upang maibigay sa iyo ang iyong premyo.  Ang mga tunay na promotion notices ay karaniwang nagmumula sa 3 or 4 na digit na numero lamang ng cell phone.  Kung ang text message ay galing sa isang ordinaryong  11-digit cellphone number, maging  alerto at i-verify na maigi ang source ng text. 

Maging maingat at alaming mabuti ang mga pangyayari bago maniwala na ikaw ay di-sinasadyang na-charge sa iyong cellphone at para hindi ka tuluyang ma-charge, ikaw ay kinakailang mag-text sa isang cellphone number ng halagang 100, 300 o kung minsan ay 500.  Tayo ay maging mapanuri at baka ka ma-text scam.

Maaaring mag-verify sa Department of Trade and Industry o DTI sa mga promotions ng cellphone company, mga tindahan o kahit ng mga bangko.  Maaari kang makipag-ugnayan sa DTI, tumawag lamang sa (+632) 751-3330.

Maaari ka ring makipag-ugnayan sa National Telecommnications Commission o NTC sa telepono 926-7772 kung ikaw ay nagdududa sa text message na natanggap mo.  I-report mo ang ibinigay na message sa iyo at ang ginamit na cellphone number upang ito ay kanilang masubaybayan at maputulan ng linya kung kinakailangan.

Laging tandaan, ang pagsunod sa mga simpleng tips na ito ay maaaring mag-iwas sa iyo sa mga mandaraya o manloloko.  Lagi tayong maging alisto upang hindi tayo maloko. 

Masaganang kabuhayan at matiwasay na pagbabangko ang lagi naming hangad para sa inyo.  AGRIBANK, your rural bank that cares!